فنر تورچ جوشکاری

بهجوش: ۰۹۱۲۰۴۰۴۱۹۵ - ۰۳۱۳۴۴۱۰۸۷۷

انواع فنرهای آب خنک و هوا خنک با دو برند بهجوش و ترافیمت ایتالیا فنر آب خنک زرد فنر هوا خنک قرمز فنر آب خنک طوسی فنر هوا خنک آبی فنر آب خنک بینزل

بهجوش

خوزستان > اندیمشک

۰۹۱۲۰۴۰۴۱۹۵ - ۰۳۱۳۴۴۱۰۸۷۷

Email

آدرس: اصفهان- 3 راه ملک شهر

تعداد بازدید: ۲۶۲

به روز رسانی: امروز ۱۴:۳۱

شناسه آگهی: ۱۲۴۱۳۴۸